Sunday, 10 December 2023

ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด เทคนิคการสอบใบขับขี่ให้ผ่านแบบง่ายๆ

หัดทําข้อสอบใบขับขี่
หัดทําข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด กับเทคนิคการสอบ ใบขับขี่ ทั้งรถ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล และ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ผ่านแบบ 100% โดยทาง IndyDiary.com ได้รวบรวมแนวข้อสอบทั้งหมด ครบทุกหมวดพร้อมกับเฉลย โดยข้อสอบของ กรมขนส่งทางบก เน้นปรับปรุงข้อสอบให้เป็นแบบการจดจำมากกว่าการท่องจำ เนื้อหาข้อสอบเน้นเนื้อหาเชิงวิเคราะห์มากขึ้น

สำหรับการทำข้อสอบ ใบขับขี่ฯ ที่ทำให้พลาดไม่ได้ คือ ข้อสอบแบบข้อเขียน ซึ่งเปอร์เซ็นการผ่านต้องมากถึง 90 % จากข้อสอบที่สุ่มมาทั้งหมด จำนวน 1000 ข้อ ซึ่งทางอินดี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเอาไว้ครบทุกหมวดหมู่แล้ว เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้สอบผ่านในครั้งเดียว เพราะข้อสอบลดท่องจำ เน้นทำความเข้าใจ ขอให้ผู้เข้าสอบทำความเข้าใจกับข้อสอบก็สอบผ่านแล้ว

ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด และ เกณฑ์การให้คะแนน

เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กรมขนส่งทางบกได้ประกาศปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบ ภาคทฤษฎี โดยทำการปรับลดข้อสอบแบบเก่าที่เน้นการท่องจำป้ายจราจร ให้มีสัดส่วนเหลือเพียง 10-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้อสอบเนื้อหาใหม่ที่ลดการท่องจำ ด้วยการใช้ชุดข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ ซึ่งข้อสอบใหม่ได้ทำการเข้าระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563

ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จาก 4 ตัวเลือก โดยใช้วิธีการสุ่มคำถามจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ จากฐานข้อมูลทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งผู้ขอรับใบขับขี่ต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 45 ข้อ หรือ คิดเป็นร้อยละ 90 จากข้อสอบทั้งหมด ถึงจะสอบผ่าน และ มีใบอนุญาตใบขับขี่

โดยทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เผยว่า “ทุกขั้นตอนกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ และ ใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเอง และ ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น การเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา ข้อสอบจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการประเมินความรู้ความเข้าใจการขับรถ ที่ถูกต้องปลอดภัยเท่านั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัย และ นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย”

หมวดข้อสอบใบขับขี่ ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด

โดยข้อสอบใบขับขี่ฯ จะใช้ข้อสอบเดียวกันทั้งของ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และ รถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็นหมวดๆดังนี้ รายละเอียดด้านล่าง และ ทางอินดี้ได้ทำเฉลยข้อสอบเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีหมวดที่ออกข้อสอบ บ่อยๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านข้อสอบเพื่อเตรียมสอบสามารถเข้าดูข้อสอบทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทดลองทำข้อสอบใบขับขี่ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน สอบใบขับขี่ และ ผู้ที่ต้องเข้ารับการสอบใบขับขี่ ต้องทำการติดต่อจองคิวออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อน ผ่านทาง Application หรือ เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด เอาข้อสอบมาเฉลยผิดหรือไม่

ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบจริงๆที่ทาง กรมขนส่งทางบก ใช้ออกข้อสอบ สำหรับออกใบอนุุญาตใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่ กรมขนส่งทางบกติดเฉลยข้อสอบหน้าห้องอบรมของกรมขนส่งทางบกอยู่แล้ว เป้าหมายคือ ต้องการให้ผู้เข้าสอบเข้าใจเนื้อหา มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน รู้จักกฏจราจรต่างๆ ตอนอินดี้ไปสอบก็มีเจ้าหน้าที่ จาก กรมขนส่งทางบก มาอธิบายแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ ติว แนะนำการทำข้อสอบด้วย ด้วยเหตุผลที่ กรมขนส่งทางบกอยากให้ ผู้เข้าสอบสอบผ่านทุกคน ถึงข้อสอบจะยาก แต่เป็นข้อสอบที่เน้นความเข้าใจในการใช้รถฯ และ ใช้ ถนน มีน้ำใจ ไม่ประมาท

ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด แนวทางการสอบให้ผ่าน

โดยตอนที่อินดี้เข้าสอบมีเจ้าหน้าที่ จากกรมขนส่งทางบกมาติวข้อสอบให้ และ มีเฉลยแนวข้อสอบที่หน้าห้องอบรม และ ห้องสอบใบขับขี่อยู่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะอธิบายในการทำข้อสอบให้ผ่าน มีรายละเอียด ดังนี้

  • หมวดเครื่องหมาจราจรออกสอบ แค่ 10% แต่ถ้าตอบผิดก็มีโอกาสไม่ผ่านได้ ดังนั้น ในข้อสอบจะออกสอบ เครื่องหมายจราจร ที่ส่วนเราเคยเห็นในชีวิตประจำวัน บนท้องถนน โดยส่วนมากจะตอบได้ ดังนั้นผู้เข้าสอบที่เตรียมตัวมาก็ แนะนำให้ท่องจำเลย
  • ข้อสอบข้อไหนถ้าไม่แน่ใจว่าคำตอบไหนถูก ให้เลือกคำตอบที่ยาวที่สุดก่อน เพราะเปอร์เซ็นต์การถูกมีมาก ข้อนี้จริงมากเพราะถ้าไม่มั่นใจคำตอบเราเลือกข้อที่ คำตอบยาวที่สุดจะมีโอกาสตอบถูกมากที่สุด
  • จากข้อข้างบนในการเลือกคำตอบข้อที่ยาวที่สุด และ หากไม่มั่นใจในคำตอบอีก ให้เราเลือกข้อที่เราเป็น นางเอง เป็นสุภาพบุรุษ คือ ให้เลือกคำตอบที่ประมาณว่า เราจะไปทีหลัง ให้คนอื่นไปก่อน ดั่งนางเอก หรือ พระเอกเลย เน้นข้อที่มีน้ำใจ มีมารยาท โอกาสตอบข้อสอบถูกมีมากที่สุด

บทสรุป

หวังว่าแนบข้อสอบที่ทางอินดี้เฉลยมาทั้งหมดจะทำให้ทุกท่าน และ ผู้สอบทุกท่านทำความเข้าใจ และ สอบผ่านใบขับขี่ภายในครั้งเดียวไม่ต้องเสียเวลามาสอบเพิ่ม ได้ใบขับขี่มาในครั้งเดียว มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ปกฏิบัติตามกฏหมายจราจร และ ที่สำคัญไม่หัวร้อนในการใช้รถ ใช้ถนน


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save