Tuesday, 3 October 2023

บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นตัวเชื่อมโยงของพลังชี่ ระหว่างพื้นบ้านในแต่ละชั้น และ ยังเป็นตัวสร้างความเคลื่อนไหว เกิดการเคลื่อนที่ของพลังงาน ถ้าวางตำแหน่งบันไดผิด ย่อมส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยแน่นอน แต่ถ้าวางตำแหน่งที่ถูกต้อง ก็อาจจะช่วยเสริมโชคลาภได้ ดังนั้น เราลองมาดูการวางบันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ยกันดีกว่า

หลักการจัดฮวงจุ้ยบันได

บันไดถือเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งภายในบ้าน เพราะในทางของฮวงจุ้ยนั้นบันไดเป็นจุดเชื่อมโยงของพลังต่าง ๆ ภายในบ้าน ทำให้พลังภายในบ้านมีความเคลื่อนไหว หากบันไดมีการวางผิดตำแหน่งอาจส่งผลเสียต่อผู้คนภายในบ้านได้ หรือไม่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อการเสริมโชคลาภได้ ดังนั้น หากจะให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีโชคลาภ ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับการวางบันไดให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย บันไดด้วย วันนี้เราจึงนำการจัดวางตำแหน่งที่ดีของบันไดให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมาฝาก ซึ่งควรจัดวางอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

10 ข้อ บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

ตามหลักฮวงจุ้ย บันไดบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่ถ่ายเทพลังชี่ขึ้น-ลง การวางตำแหน่งบันไดให้ถูกหลักจึงช่วยสร้างผลดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในขณะที่การวางบันไดผิดตำแหน่งอาจส่งผลร้ายต่อคนในบ้านได้เช่นกัน ถ้าอย่างนั้นต้องมาดู 10 หลักเกี่ยวกับบันไดบ้านดังต่อไปนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย

 • จำนวนขั้นบันไดควรเป็นเลขคี่ เพราะทางฮวงจุ้ยเชื่อว่า เลขคี่หมายถึงคนเป็น ส่วนเลขคู่หมายถึงคนตาย และอีกเหตุผล คือ เพื่อความมั่นคงในการทรงตัวนั่นเอง
 • บันไดไม่ควรอยู่ตรงกับประตูหน้าบ้าน เพราะจะทำให้กระแสชี่ไหลเข้าบ้านไม่สะดวก และ ไหลออกได้ง่าย จึงทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่ หาเงินมาเท่าไรก็ไหลออกหมด
 • บันไดไม่ควรอยู่ตรงกับประตูห้องน้ำ หรือ ประตูห้องนอน บันไดที่อยู่ตรงกับประตูห้องนอนจะดึงโชคลาภบารมีให้ไหลออกจากห้องนอนไป ส่วนห้องน้ำก็เป็นที่ชะล้างของเสียออกจากร่างกาย หากวางบันไดตรงกับประตู จึงอาจนำโรคภัยมาสู่คนในครอบครัวได้
 • บันไดไม่ควรอยู่ในตำแหน่งกลางบ้าน เพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องเดินทางตลอดเวลา และ ยังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย
 • บันไดไม่ควรมีสีแดง เพราะสีแดงเป็นสีของธาตุไฟ ที่สื่อถึงความร้อนแรง และ ยังคล้ายคลึงกับสีเลือดนั่นเอง
 • บันไดไม่ควรแคบ หรือ ชันจนเกินไป พราะบันไดที่แคบ หรือ ชันจะทำให้พลังงานหมุนเวียนอย่างไม่สมดุล เช่น หมุนเวียนอย่างรุนแรงเกินไป ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อคนในบ้านได้
 • บันไดวนแบบก้นหอยไม่ดี แม้บันไดแบบนี้จะดูทันสมัย และ ช่วยประหยัดเนื้อที่ แต่ตามหลักฮวงจุ้ยบันไดแบบก้นหอยเปรียบได้กับดอกสว่าน ที่จะทำให้การเงินไหลออกไปตลอดเวลา
 • บันไดควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ บันไดที่มืดจนเกินไปจะกลายเป็นจุดอับ ทำให้การไหลเวียนของพลังงานดีสะดุดได้ ดังนั้นบันไดจึงควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เพื่อกระตุ้นฮวงจุ้ยที่ดี และ ขจัดฮวงจุ้ยที่ร้าย
 • บันไดไม่ควรอยู่ในทิศตรง บันไดไม่ควรถูกวางอยู่ในทิศตรง เช่น เหนือ ใต้ ออก ตก อย่างตรง ๆ เพราะจะทับดาวเสน่ห์ของสมาชิกในบ้านได้
 • ห้ามวางสิ่งของเกี่ยวกับไฟไว้ใต้บันได เพราะบันไดเป็นพื้นที่ถ่ายเทพลังงานภายในบ้าน ดังนั้นจึงไม่ควรวางสิ่งของเกี่ยวกับไฟ เช่น เตา หรือ เทียนไว้ข้างใต้ เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้

สิ่งสำคัญในการวางบันไดบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ การวางบันไดบ้านให้อยู่ในองศาทิศทางที่ดี ดังนั้น เพื่อการจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดีที่สุด การวางบันไดควรได้รับการจัดวางให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้าน เพราะบันไดถือเป็นโครงสร้างหนึ่งของบ้าน

บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ควรมีกี่ขั้น

โชคราง และ ความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบ้าน หรือ เลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่คนส่วนใหญ่จะยึดถือหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุข เสริมพลังบวก โชคลาภถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจทางด้านความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งอีกหนึ่งหลักการดูฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน หรือ อาคาร 2 ชั้นขึ้นไป คือ ในส่วนของบันไดบ้าน โดยมีความเชื่อว่าขั้นบันไดถือเป็นก้าวพลังของบ้านหากเป็นเลขคู่จะถือว่าไม่เป็นมงคล ควรออกแบบบันไดบ้านให้เป็นเลขคี่เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านมีแต่ความสุข

วิธีนับขั้นบันไดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

โดยทั่วไปตามหลักฮวงจุ้ยจะมีรูปแบบการนับบันไดโดยเริ่มนับบันไดขั้นที่ 1 หรือ จากพื้นชั้น 1 และ นับขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะไม่รวมในส่วนของที่พักระหว่างบันได หรือ พื้นชั้นต่อไป โดยไม่ควรนำช่วงบันไดมานับรวมกัน เช่น จากพื้นชั้น 1 ถึงจุดพักบันไดนับได้ 5 ขั้น และ จากจุดพักนับขึ้นไปถึงพื้นชั้นต่อไปนับได้ 5 ขั้น จะไม่นำมานับรวมกันเป็นบันได 10 ขั้น ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยการแยกนับจึงเป็นวิธีที่ถูกต้อง และ รูปแบบบันไดบ้านที่เหมาะสมความมีความลาดชันตั้งเอียงไม่เกิน 45 องศา ความสูงระหว่างขั้นบันได หรือ ลูกตั้งต้องมีขนาดสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร พื้นขั้นบันไดสำหรับการก้าวเหยียบต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร

บันไดที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ผิดหลักแก้ไขได้

บางบ้านเป็นกังวล เนื่องจากโครงการบ้านจัดสรรที่ซื้อนั้นออกแบบบันไดภายในบ้านผิดหลักฮวงจุ้ยบันได ซึ่งผู้อยู่อาศัยต้องหาเคล็ดลับ และ วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตนเอง และ เพื่อปรับแก้ฮวงจุ้ยบันไดให้ถูกต้อง แต่เรื่องฮวงจุ้ยบันไดคงเป็นเรื่องยากในการเคลื่อนย้าย และ รื้อถอนบันไดออก สิ่งที่ทำได้คงหาสิ่งของใกล้ตัวมาจัดวางเพื่อปรับฮวงจุ้ยบันไดให้ถูกหลัก

พรมเช็ดเท้า 

เป็นวิธีที่ง่าย และ ทุก ๆ บ้านสามารถทำได้ สำหรับบ้านไหนที่มีจำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคู่ ให้นำพรมเช็ดเท้าย้ายมาวางบริเวณบันไดขั้นแรกนับจากพื้น หรือ จุดพักแทน เพื่อเป็นการลดขั้นบันได แต่ทั้งนี้การวางพรมเช็ดเท้าไว้ที่บันได ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัยได้โดยเฉพาะผู้สูงวัย และ เด็ก เนื่องจากพรมเช็ดเท้ามีความลื่น แต่ปัจจุบันมีพรมเช็ดเท้ากันลื่นถ้าไม่เป็นกังวลเรื่องความสวยงามมากนัก ก็เป็นทางออกที่ดีเลย

ยกพื้นให้สูงพอดีกับบันไดขั้นแรก 

โดยให้มีความกว้างประมาณ 40-60 เซนติเมตร อาจเลือกใช้วิธีการก่อปูน หรือ ตีกรอบไม้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการปรับโครงสร้างของบันไดเลย เจ้าของบ้านอาจจะต้องเลือกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะการปรับโครงสร้างบันไดอาจมีความยุ่งยากในขั้นตอนการทำ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และ เทคนิคในการปรับให้เหมาะสม

แนะนำบทความ ฮวงจุ้ยหลังคาหน้าบ้าน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ ฮวงจุ้ยหลังคาหน้าบ้าน


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save