Tuesday, 3 October 2023

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ forex

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ forex

ใบอนุญาต โบรกเกอร์ forex (Forex license) ใช้กำกับดูแล โบรกเกอร์ Forex ในการดำเนินการธุรกิจให้ถูกต้องตรงไปตรงมา และ ช่วยเหลือชดเชยผลประโยชน์ต่างๆ ที่สูญเสียไป หากโบรกเกอร์ Forex นั้น ปิดตัวลง “ใบอนุญาต Forex” ( Forex Regulator ) กำกับดูแล เพราะการจดทะเบียน เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และ มีความปลอดภัย เพราะหากเกิดโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์เปิดบัญชีเทรดอยู่นั้นปิดตัวลง หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และ ชดเชยผลประโยชน์ต่างๆ ที่สูญเสียไป

หน่วยงานก็จะทำการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต และ ทำการตรวจสอบ ประเมินว่าโบรคเกอร์แต่ละโบรคเกอร์นั้นทำงานสอดคล้องกับมาตรฐาน นอกจากนี้ โบรคเกอร์ Forex อาจจะต้องใช้เงินประกัน คือ การนำเงินจำนวนหนึ่งตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ไปวางประกันไว้ที่หน่วยงานที่กำกับในประเทศนั้น ๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดการล้มละลายแล้วจะมีเงินชดเชยให้กับกลุ่มลูกค้าเป็นต้น

ใบอนุญาต Forex คืออะไร

ใบอนุญาต Forex คือ อะไร จะเทรด Forex ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มี ใบอนุญาต Forex (Forex Regulator) กำกับดูแล เพราะการจดทะเบียน เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และ มีความปลอดภัย เพราะหากเกิดโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์เปิดบัญชีเทรดอยู่นั้นปิดตัวลง หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และ ชดเชยผลประโยชน์ต่างๆ ที่สูญเสียไป

ใบอนุญาต Forex (Forex Regulator) ที่นิยม และ ได้รับความไว้วางใจ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ปลอดภัย มีอะไรบ้าง ตั้งอยู่ที่ไหน แล้วมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่โบรกเกอร์ถึงจะได้รับใบอนุญาตนั้นๆ และวิธีเช็ค Broker Forex วิธีตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ต้องทำยังไง

จุดประสงค์ของ ใบอนุญาต โบรกเกอร์ forex

 • เพื่อป้องกันการทุจริต, ฉ้อโกงโดยทั่วไปจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 • การตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
 • การให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
 • การเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าที่ต้องแยกบัญชีต่างหากไม่ให้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย, ภาระหนี้สินของบริษัท 
 • เงื่อนไขการชดเชยกรณีที่โบรกเกอร์ประสบปัญหาทางหนี้สิน, ล้มละลาย

ใบอนุญาต Forex มีอะไรบ้าง

ใบอนุญาต และ การกำกับดูแลของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ (License forex)  ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราก็คล้ายๆ กับ กลต นั้นเอง ซึ่งจะมีอยู่หลายประเทศ แต่ละประเทศก็จะมีใบอนุญาตกำกับดูแลอยู่  ในบทความนี้จะเอาเฉพาะ License Forex หลักๆ  ในอันดับสากลที่ได้รับความน่าเชื่อถือ มากที่สุด

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินประเทศเซเชลส์ (FSA)

FSA (Financial Services Authority Seychelles) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในกำกับของรัฐที่รับผิดชอบภาคบริการทางสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในเซเชลส์ FSA ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ Financial Services Authority ปี 2013 มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต และ ควบคุมใบอนุญาต บังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบ และ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในภาคบริการทางสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในเซเชลส์ กิจกรรมที่ได้รับการควบคุม ได้แก่ การบริการด้านความไว้วางใจในตลาดทุน และ แผนการลงทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการพนัน FSA ยังรับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทให้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ มูลนิธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ การบริการด้านความไว้วางใจระหว่างประเทศในเซเชลส์

ธนาคารกลางกือราเซา และ ซินต์มาร์เติน (CBCS)

CBCS (CENTRALE BANK) ธนาคารกลางกือราเซา และ ซินต์มาร์เตินเป็นผู้ตรวจสอบภาคการเงินของประเทศกือราเซา และ ซินต์มาร์เติน เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความสุจริต ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ เสถียรภาพของภาคส่วนนี้

คณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC)

FSC (Financial Services Commission) คือ หน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบธุรกิจบริการด้านการเงินทั้งหมดที่ดำเนินงานภายใน และ จากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

FSC คือ หน่วยงานกำกับดูแลแบบบูรณาการสำหรับภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และ ธุรกิจระดับสากลในมอริเชียส

สำนักงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FSCA)

FSCA (Financial Sector Conduct Authority) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม และ กำกับดูแลการดำเนินการของตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และ ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้วยความซื่อตรงภายในตลาดการเงิน และเพื่อปกป้องลูกค้าทางการเงิน โดยการส่งเสริมให้สถาบันทางการเงินปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส (CySEC)

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณะที่ดำเนินงานอย่างอิสระ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริการด้านการลงทุนในประเทศไซปรัส

 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร
 • ต้องส่งงบการเงินประจำปีให้แก่ CySEC
 • มีการรับประกันชดเชยเงินสูงสุด 20,000 ยูโร ให้ลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ (FCA)

FCA (Financial Conduct Authority)  เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสหราชอาณาจักร แต่ดำเนินการโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 พระราชบัญญัติการให้บริการทางการเงิน พ.ศ. 2012 ได้รับความยินยอมและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2013 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้สร้างกรอบการกำกับดูแลบริการทางการเงินใหม่และยกเลิกหน่วยงานบริการทางการเงินเดิม FCA ควบคุมกำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินทั้งสำหรับรายย่อยและรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร ทำให้ตลาดการเงินดำเนินไปด้วยดี เพื่อปกป้องผู้บริโภค เพิ่มความมั่นคงของตลาด

 • โบรกเกอร์ที่ควบคุมโดย FCA ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์
 • โบรกเกอร์ต้องเก็บเงินลูกค้า ไว้ในบัญชีที่แยกบัญชีออกจากบัญชีของบริษัท และไม่ใช้เงินของผู้ค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • โบรกเกอร์ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปี และงบการเงิน เพื่อยืนยันว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ให้ไว้กับ FCA
 • มีการรับประกัน เงินชดเชยสูงถึง 50,000 ปอนด์ สำหรับลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • FCA เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่มีความเข้มงวดมาก ในการตรวจสอบ,ป้องกันการทุจริตของบริษัท
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ FCA จึง มีความมั่นคง,สภาพคล่องที่สูง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของฮ่องกง (SFC)

(SFC) Securities Futures Commission สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อควบคุมหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย (ASIC)

(ASIC) Australian Securities & Investment Commission เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นภายใต้และดูแลพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย

 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ
 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องแยกเก็บเงินของลูกค้าไว้ในธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • ASIC ไม่ได้จำกัด Leverage และรูปแบบการเทรดของ โบรกเกอร์
 • ระเบียบของ ASIC นั้นแตกต่างจาก FIFO , ASIC ไม่ได้จำกัดการเทรดในรูปแบบ Hedging , Scalping
 • โบรกเกอร์ทั้งหมดที่จดทะเบียน ASIC จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่รวดเร็ว,มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขาย
 • และการซื้อขายควรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีการแทรกแซง

องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุนของแคนาดา (IIROC)

(IIROC) Investment Industry Regulatory Organization of Canada เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นภายใต้และดูแลพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย

สำนักงานกำกับการบริการทางการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น

(JFSA) Japanese Financial Services Agency ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงระบบการเงินประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ดูแลด้านการธนาคาร การประกันภัย หลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยน การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของญี่ปุ่น การคุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และผู้ลงทุนหลักทรัพย์

ธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS)

(MAS) The Monetary Authority of Singapore เป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายการเงินของสิงคโปร์ส่งเสริม เศรษฐกิจของสิงคโปร์ ออกธนบัตร รวมทั้งระบบทุนสำรองแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินอิสระของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA)

(FINMA) Swiss Financial Market Supervisory Authority หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินอิสระของสวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่กำกับดูแลธนาคาร บริษัทประกันภัยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์ หลักทรัพย์ แผนการลงทุนแบบรวมและผู้จัดการสินทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน

คณะกรรมการสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา(CFTC)

(CFTC) Commodity Futures Trading Commission เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบในการดูแลสินค้าล่วงหน้าตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินและตลาดตัวเลือก งานของ CFTC เพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมตลาดและประชาชนจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการเงินล่วงหน้าตัวเลือกการจัดการตลาดและการจัดการที่ไม่เป็นธรรมและรับประกันการเปิดการแข่งขันและความน่าเชื่อถือทางการเงินของตลาดล่วงหน้า

พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์กำหนดให้บริษัทและบุคคลบางกลุ่มต้องจดทะเบียนกับ CFTC การลงทะเบียนและการตรวจสอบตัวกลางดำเนินการในนามของ CFTC โดย National Futures Association (NFA) ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC

วิธีตรวจสอบใบอนุญาต Forex

วิธีตรวจสอบใบอนุญาต Forex (license Forex) นักลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความจริงของใบอนุญาตที่โบรกเกอร์นั้นๆ ได้รับ ว่ามีใบอนุญาตนั้นจริงหรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ แล้วกรอกชื่อโบรกเกอร์หรือเลขที่ใบอนุญาต ในช่องต้นหาตรวจสอบ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save