Friday, 20 May 2022

Maker Coin

Maker Coin

Maker Coin MKR หรือ Maker Token คือ เหรียญ Governance token ของ Maker Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการกู้ยืม (Lending Platform) ที่สร้างขึ้นบน Ethereum และ MakerDAO ที่เป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO) ที่คอยดูแล Maker Protocol อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่ง

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม Maker Protocol สามารถฝากเหรียญดิจิทัลที่รองรับเข้าไป จากนั้น Smart contract จะนำเหรียญไปค้ำประกัน และ ปล่อยเงินกู้ออกมาในรูปแบบของเหรียญ Dai โดยเหรียญ Dai คือ Stablecoin ที่มีการผูกมูลค่าเข้ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)

Maker Coin คืออะไร

MKR หรือ Maker Token คือ เหรียญ Governance token ของ Maker Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการกู้ยืม (Lending Platform) ที่สร้างขึ้นบน Ethereum และ MakerDAO ที่เป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO) ที่คอยดูแล Maker Protocol อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่ง

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม Maker Protocol สามารถฝากเหรียญดิจิทัลที่รองรับเข้าไปได้ จากนั้น Smart contract ที่อยู่บนระบบจะนำเหรียญไปค้ำประกัน และ ปล่อยเงินกู้ออกมาในรูปแบบของเหรียญ Dai ซึ่งเป็น Stablecoin ที่มีการผูกมูลค่าเข้ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)

วัตถุประสงค์

Governance Token ผู้ถือครองจะสามารถจะได้รับสิทธิในการเข้าโหวตออกเสียง และ เสนอพัฒนานโยบาย (Proposal) เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างของ MakerDAO และ Maker Protocol ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น

  • การปรับเพิ่ม/ลด คริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกใช้เป็นหลักประกันภายใน Vault ของ Maker Protocol
  • ปรับเปลี่ยน Risk Parameters ได้แก่ Liquidation ratio, Debt ceiling เป็นต้น
  • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้แก่ Stability Fee , Dai Saving Rate เป็นต้น
  • การออกผลิตภัณฑ์ของทาง Maker Community เช่น Oasis Hub
  • Upgrade Version ของ Maker Protocol

ใครสร้าง Maker Coin

Maker protocol ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2014 โดย Maker Foundation และ เปิดตัวในปี 2017 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างระบบเครดิตแบบ Permissionless ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามากู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล DAI ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ได้

หลังจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเบื้องต้นผ่านไปได้ด้วยดี Maker Foundation จึงเริ่มลดบทบาทในการบริหารแพลตฟอร์มลง และ หันไปสร้างแพลตฟอร์ม MakerDAO ที่เป็น Decentralized Autonomous Organization หรือองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์เพื่อให้เข้ามาบริหารแพลตฟอร์มด้วยหลัก Decentralized แทน

MakerDAO มีเหรียญ MKR เป็น Governance token ที่ผู้ถือเหรียญนี้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารแพลตฟอร์ม Maker protocol ได้ โดยผู้ถือเหรียญต้องทำการสละเหรียญ MKR ให้กับแพลตฟอร์มเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเสนอนโยบายบริหารใหม่ๆ เช่น เพิ่มเหรียญใหม่ เพิ่ม หรือ ลดค่าธรรมเนียม และ นโยบายอื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการออกเสียงสนับสนุนข้อเสนอต่างๆ บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรแบบ Decentralized ที่ไม่มีตัวกลางถืออำนาจเด็ดขาดในการบริหาร แต่ทั้งเครือข่ายจะมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

หน้าที่ของเหรียญ MKR

เหรียญ MKR คือ เหรียญ Governance token ของ MakerDAO ผู้ถือเหรียญ MKR จะมีอำนาจในการนำเสนอนโยบายหรือ ไอเดียสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Maker Protocol เช่น เพิ่มเหรียญใหม่ ลดค่าธรรมเนียม รวมถึงการออกเสียงโหวตข้อเสนอต่างๆ บนระบบซึ่งเป็นการบริหารแบบ Decentralized Autonomous Organization หรือ องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ได้

นอกจากนี้ เหรียญ MKR ยังเป็น Utility token คือ สามารถใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการฝาก และ ถอนเหรียญบนแพลตฟอร์ม Maker Protocol ได้ด้วยเช่นกัน

ระบบ Maker Protocol

Maker Protocol นั้นเป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นไร้ตัวกลางที่ใหญ่ที่สุดบนบล็อคเชนของ Etheream และ ถูกพัฒนาขึ้นโดยการรวมตัวของนักพัฒนาจากทางองค์กรของ Maker ที่พัฒนาร่วมกับกลุ่มนักพัฒนาจากภายนอกหลากหลายสังกัด ระบบของ Maker Protocol จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบทางการเงินที่ไร้ตัวกลางตัวแรกที่ได้รับการยอมรับ และ มีการนำมาใช้จริง

ระบบของ Maker Protocol นั้นถูกบริหารจัดการโดยผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกที่ถือเหรียญ MKR ซึ่งเป็นเหรียญที่ให้สิทธิในการกำกับดูแลระบบอยู่ในมือ ด้วยระบบที่ออกแบบมาสำหรับให้สิทธิพิเศษในการด้านโหวตให้กับผู้ที่ถือเหรียญโดยเฉพาะ

ด้วยแนวคิดนี้ไม่ว่าทิศทางของผลโหวตจะเป็นไปในทิศทางไหน ตัวแปรสำคัญจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเหล่าผู้ที่ถือเหรียญไว้ในมือซึ่งกระจายตัวกันอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความโปร่งใส ซื่อตรง และ มีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง เนื่องด้วยอำนาจในการตัดสินต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนกลุ่มเดียวแต่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • ทั้งเหรียญ MKR และ Dai สามารถใช้ และ รองรับแค่ภายใน Ethereum Ecosystem เท่านั้นไม่สามารถใช้นอกเหนือจากนี้
  • ราคาของ MKR นั้นจะมีการผันแปรตามความต้องการของการใช้ Dai
  • Bug ของ Smart Contract ในกระบวนการส่งข้อมูล Information Flow ภายใน Protocol
  • ความเสี่ยงเรื่องการปรับสมดุลระหว่างมูลค่าที่ลดลงของหลักประกันในกรณีที่เกิดสภาวะ Panic ของตลาดอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลเสียหายร้ายแรงกับทางระบบโดยตรง ซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมาจากการปรับฐานลงอย่างรวดเร็วของ Ethereum ถึง 30 % ภายใน 24 ชม. ส่งผลกระทบให้ระบบเกิดภาระหนี้จากหลักประกัน Ethereum  สูงถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ