Friday, 1 July 2022

SCRT coin คือ

SCRT coin คือ

SCRT coin คือ Secret Network เป็นโครงการบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัว และ สามารถเสนอสัญญาอัจฉริยะได้ ซึ่งหมายความว่าอินพุต และ เอาต์พุตทั้งหมดของสัญญาอัจฉริยะได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ ธุรกรรมที่ทำในสัญญาอัจฉริยะลับไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่โหนดที่รันบล็อคเชนเครือข่ายลับ

SCRT coin คือ

Secret Network (SCRT) เดิมรู้จักในชื่อ Enigma (ENG) เป็นเหรียญที่เชี่ยวชาญในสัญญาลับ (Secret Contract) เช่นเดียวกับ Ethereum ที่เชี่ยวชาญในสัญญาสมาร์ต (Smart Contract) Secret Network เน้นความเป็นส่วนตัวของ Smart Contract โดยการทำให้เนื้อหาของธุรกรรมเป็นส่วนตัวจากบัญชีสาธารณะ Secret Network มีตัวย่อในการเทรดคือ SCRT

ข้อมูลทั่วไปของเหรียญ SCRT

  • จำนวนเหรียญทั้งหมด อยู่ที่ 190,165,060 SCRT
  • จำนวนเหรียญหมุนเวียนในระบบ ปัจจุบันอยู่ที่ 163,295,557.00  SCRT
  • ราคาสูงสุด (All time high) 10.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ เมื่อวันที่ 28 เมษายน ปี 2021
  • ราคาต่ำสุด (All time low) 0.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี 2018
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 806,144,014 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แตกต่างจากเหรียญอื่น

SCRT แตกต่างจากเหรียญอื่นในแง่ของความเป็นส่วนตัว และ Scalability ของโปรโตคอล แม้ว่า SCRT จะคล้ายกับ Zillinqa ตรงที่มีการแตก หรือ sharding เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง Scalability แต่ SCRT มีความสามารถเพิ่มเติมในการเข้ารหัส Smart Contract และ ทำการแตก Smart Contract ให้เป็นหลายๆ ชิ้นในระหว่างการตรวจสอบธุรกรรม

จุดมุ่งหมายของ SCRT

SCRT มุ่งเป็น Blockchain ชั้นนำที่เชี่ยวชาญในด้านโปรโตคอลความเป็นส่วนตัว โดยจุดประสงค์ของ SCRT คือ การทำให้สัญญาใน Blockchain แบบกระจายศูนย์มีความเป็นส่วนตัว

การนำเหรียญ SCRT ไปใช้งาน

  • จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบนิเวศของ Secret Network จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับทำธุรกรรมบนเครือข่ายได้ โดยระบบจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปของเหรียญ SCRT
  • นำไป Staking วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของเหรียญ SCRT

เป็น Governance token ผู้ใช้งานที่ทำ Staking ทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็นในการสร้าง Secret Network และชุมชนของระบบนิเวศในอนาคต

SCRT coin คือ และทีมงานเบื้องหลัง

เดิมที Secret Network ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Enigma เริ่มต้นเมื่อปี 2017 โดยบริษัท Enigma MPC และ กลุ่มผู้พัฒนากลุ่มหนึ่ง มีเป้าหมายพัฒนาโซลูชันที่ช่วยเสริมความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานบนเครือข่ายให้กับ Ethereum 

ผู้พัฒนาได้เปิดระดมทุนแบบ ICO ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. SEC) การระดมทุนครั้งนี้ได้เงินไปกว่า 45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Secret Network เมื่อปี 2020 และ ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจก็ คือ Secret Network ฉบับรีแบรนด์นี้ใช้โปรโตคอล Proof of Stake (PoS) ที่ใช้ Cosmos SDK และระบบ Tendermint consensus ในการขับเคลื่อนเหรียญ SCRT อีกทั้งได้รับการช่วยเหลือจาก Validator มากกว่า 20 ราย

ที่สำคัญ องค์กร Secret Foundation ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครือข่าย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2020 เพราะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศ ตลอดจนจัดสรรเครื่องมือ เทคโนโลยี การศึกษา และ ความช่วยเหลืออื่น เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานบน Secret Network  ให้คงอยู่

การทำงาน

Secret Network สร้างเครือข่ายประมวลผลข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เรียกว่า Secret Node เครือข่ายเหล่านี้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ ผ่านฟังก์ชั่นพิเศษ TEEs (Trust Execution Environments) ซึ่งช่วยรักษาความลับข้อมูลระหว่างประมวลผล ทำให้ดูข้อมูลระหว่างประมวลผลไม่ได้ 

ส่วนผู้ใช้งาน Secret Network จะได้รับ Viewing key เพื่อเข้าดูข้อมูลของตน ช่วยให้เจ้าของข้อมูลกำหนดได้ว่าต้องการส่งต่อข้อมูลส่วนใด และส่งต่อให้ใคร