Tuesday, 3 October 2023

WordPress Optimize

Wordpress Optimize

WordPress Optimize การปรับแต่งเวิร์ดเพรสส์เพื่อเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ หรือ Web Blog ของเรา และ รักษาความเสถียรของระบบเว็บของเราเอาไว้ ซึ่งในหัวข้อดีจะเป็นการปรับแต่งเชิง Performance ของ MySQL Database หรือ MariaDB และ บทความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเชิง Speed เพื่อวัดผมกับ Google PageSpeed แต่การปรับแต่งนี้จะอธิบายถึงการปรับแต่งเร่งอินเด็กให้กับ Database เพื่อให้ฐานข้อมูลของเราทำงานเร็วขึ้น โดยใช้ Plugins WordPress Optimize เข้ามาช่วย และ การจัดการ Tag ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดการ Query ของ Database และ ไม่ให้ Database ไม่บวมจนเกินไป จนส่งผลให้ทำงานช้า

WordPress Optimize คืออะไร

คือ WP Plugins ที่ทำหน้าที่ ทำความสะอาด บีมอัด และ ทำ Cache ให้กับฐานข้อมูลของเว็บของเรา โดยปกติ Plugin ตัวนี้ทางอินดี้จะใช้แค่ Feature ทำความสะอาดฐานข้อมูลเท่านั้น ส่วน Feature อื่นไม่ได้ใช้งาน ซึ่งฐานข้อมูลของ WP เก็บทุกสิ่งอย่างของเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นการใช้ Plugins จะช่วยทำการทำความสะอาดสิ่งที่ไม่จำเป็นที่อยู่ในฐานข้อมูลของเว็บเราออกไป และ สามารถเรียกคืนพื้นที่ที่ไม่จำเป็นจากฐานข้อมูลออกมาได้ โดยรายละเอียดของ Plugins ทำงานได้ดังนี้

 • ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด เช่น Comment ที่เป็นสแปม Comment ที่อยู่ในถึงขยะ หรือ ไม่ได้รับการอนุมัติ รวมถึง Pingbacks Trackback ที่หมดอายุและบวมอยู่ในฐานข้อมูล
 • ทำการ Optimize ฐานข้อมูลได้เพียงปุ่มเดียว
 • ทำการลบ WordPress Revisions ที่ไม่ใช้งานของเราออก
 • ทำการลบ Auto draft ที่ไม่ใช้งานออก

จากข้อดีเล็กๆน้อยๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดหากไม่ทำการ Optimize ฐานข้อมูลของเว็บเลย นานๆไปจะทำให้ ฐานข้อมูลของเว็บบวม เพราะมีข้อมูลที่เป็นขยะมากเกิดไป ส่งผลให้เว็บช้า และ เข้าถึงเว็บช้า ดังนั้นการ Optimize ฐานข้อมูลบ่อยๆ จะช่วยให้เว็บของเราเข้าถึง ฐานข้อมูลได้เร็วขึ้น และ การที่ฐานข้อมูลมีดฉพาะข้อมูลของเว็บ จะทำให้การ Query เข้าถึงข้อมูลทำได้เร็วเช่นเดียวกัน

WordPress Optimize ทำไมต้อง Optimize Database

หากเราใช้ WordPress ในการทำเว็บของเรา ซึ่ง WP จะเก็บทุกๆอย่างลงฐานข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ บางครั้งการเก็บข้อมูลเหล่านี้มากไปจะทำให้ Database มีอาการบวมเพราะถูกเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไป และ การ query ข้อมูลของฐานข้อมูล บางครั้งอาจจะไป query เอาข้อมูลขยะของเว็บเรา และ ที่สำคัญคือ กลายเป็นว่าเว็บของเรานั้นทำงานได้ช้าลงเพราะการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลที่ช้านั่นเอง ดังนั้นการทำ Optimize ฐานข้อมูลซักอาทิตย์ละครั้ง หรือ เดือน ละครั้งก็จะช่วยลดข้อมูลที่บวมของเว็บได้ และ ที่สำคัญยังเป็นการทำ Index ให้ Database ใหม่ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้เร็วมากขึ้นนั่นเอง

ทำความรู้จัก WordPress Revisions

WP Revision คือ ฟังชั่นการบันทึกงานอัตโนมัติใน WordPress โดยในแต่ละครั้งที่เราได้ทำการแก้ไขบทความ Revision ก็จะบันทึกการแก้ไขไว้ เพื่อกู้คืนในภายหลัง หรือ หากเกิดเน็ตหลุด ไฟดับ ก็ช่วยให้เราไม่ต้องสูญเสียงานทั้งหมดแล้วต้องเขียนใหม่ตั้งแต่ต้น การบันทึกนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติทุกนาที บางครั้งเราจะสังเหตุเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สเตตัสบาร์ด้านล่างข โดยเวอร์ชั่นปัจจุบัน ก็จะถูกบันทึกทับอันก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆ และ ทุกครั้งที่เรากด Update บทความใหม่ ระบบก็จะสร้างเป็นจุด Revision

จากข้อดีนี้จะเห็นได้ว่าเวลาตอนเราเขียนบทความเกิดเครื่อง hang หรือ ไฟดับ หรือ net หลุด จะทำให้เราไม่ต้องเขียนบทความใหม่ตั้งแต่ต้น แต่หากบททความของเรา Publish ออกไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บ Revision อีกต่อไป การลบออกก็เป็นอีกทางที่ทำให้ ฐานข้อมูลของเราไม่บวม

WordPress Optimize แนะนำการใช้งาน

การแนะนำการใช้งาน Plugins จะเป็นการแนะนำในส่วนของ Database เท่านั้น ส่วนเมนูอื่นๆทางอินดี้ปิดเอาไว้ไม่ใช้งาน เพราะทางอินดี้ใช้งาน Plugins Cache ตัวอื่น และ ใช้ CloudFlare ในการทำ Chach ด้วย หากสนใจสามารถไปอ่านบมความในเว็บย้อนหลังได้ โดยการใช้งานที่ใช่งานบ่อยๆดังรูป และ คำอธิบาย คือ

Wordpress Optimize
 • หมายเลข 1 คือการ Select All คือการทำทุกอย่างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลไม่ให้บวมจนเกินไป ส่วนมากจะกดปุ่มนี้ และ เลือกทุกหัวข้อเดือนละครั้ง
 • การ Optimize DataBase โดยส่วนมากจะทำอาทิตย์ละครั้ง
 • การลบ Clean All Post Revision หากบทความถูกเผยแพร่ไปแล้วทางอินดี้จะทำการลบ Revision ออก ส่วนมากก็จะกดลบอาทิตย์ละครั้ง
 • การลบ Auto Draft หากบทความถูกเผยแพร่หมดแล้วก็จะกดลบออก แต่ส่วนมากหลังจากเผยแพร่บทความ Auto draft จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การทำ Optimize ฐานข้อมูลของเว็บเราจะทำ วันละครั้ง อาทิตย์ละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง ก็แล้วแต่การจัดการของเราเลย จริงๆตัว Plugins สามารถตั้งเวลาได้ แต่สำหรับคนที่ใช้ Share Host หรือ VPS RAM น้อยๆไม่ค่อยแนะนำให้ทำเพราะอาจจะทำให้ตัว VPS หรือ Server ของเราช้าได้

การจัดการ WordPress Tag ที่ไม่ได้ใช้งาน

WordPress Tag เปรียบเสมือน Keyword หรือ ตัวช่วยเชื่อมบมความของเรา และ ที่สำคัญ Google ยังชอบด้วย เพราะ Tag สามารถทำ Link ไปยังบทความได้ แต่การที่เรามี WordPress Tag ที่ไม่ได้ใช้งานก็ส่งผลให้ฐานข้อมูลเก็บเอาขยะ และ ทำให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้ช้าอีกด้วย ดังนั้นการลบ WordPress Tag ก็ช่วยเรื่องการ Optimize ได้อีกทางหนึงด้วย โดยการลบ Tag ที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้

Wordpress Optimize Tag
 • เมนู WP Admin ไปที่ Post และ เลือก Tag
 • ตรงหมายเลข 3 Count ให้คลิกเลือก Source หา Tag ที่เป็น 0 และ ทำการลบออกจาก Database ได้เลย
 • ยกตัวอย่างการลบ Tag ไม่ใช้งานออกดังรูป

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คนที่เจอปัญหาฐานข้อมูลบวม หรือ website เข้าถึงข้อมูลได้ช้า และ มาเจอบทความนี้แล้วสามารถช่วยได้ ดังนั้นการทำ Optimize ฐานข้อมูลบ่อยๆจะช่วยให้เว็บของเราดีขึ้น และ เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น

4 Comments

Optimize ใน phpmyadmin แบบนั้นดีมัย

เท่าที่ลองมาใน PHPmyadmin จะทำแค่ Optimize อย่างเดียว ไม่สามารถลบพวก cache หรือ Revisions ของ WordPress ได้

It's ME on 06/05/2021 20:34

สวัสดีครับ สอบถามหน่อยครับปลั๊กอินที่แสดง นโยบายความเป็นส่วนตัว+เนื้อหาอธิบาย ใช้ปลั๊กอินตัวไหนเหรอครับ ขอบคุณครับ

ใช้ featre ของ WordPress ที่เมนู Setting > Privacy ที่แปลไทย และ ใช้ Plug ins Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA แบบฟรีจ้า

Comments are closed.

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save